laisac
  Ứng dụng của vec tơ
 
Xem màn hình rộng, bấm vào góc Ô đưới cùng bên phải

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=